Deklarering av eksport


Skal du eksportere varer fra Norge? Husk at varer som skal eksporteres, alltid må deklareres for Tolletaten.

La Speditøren hjelpe deg med deklarering av eksportforsendelser! Vi kan blant annet bistå med varedeklarasjon, midlertidig utførsel, gjenutførsel og restriksjonsbelagte varer.

Varer skal alltid deklareres ved eksport

Før du kan sende varer ut av Norge, må du ha tillatelse fra Tollvesenet. Som eksportør må du altså melde fra til norske myndigheter med en deklarasjon. Når Tollvesenet har gjennomført en tollekspedisjon for å kontrollere deklarasjonen, kan varen sendes ut av Norge. Ekspedisjonen gjøres i Tollvesenets fortollingssystem.

Tre sentrale områder innen eksportfortolling

  • vareverdi over 5000 kroner
  • midlertidig utførsel
  • gjeninnførsel til Norge

Restriksjonsbelagte varer

Før du eksporterer en vare, må du sjekke om den er underlagt restriksjoner av myndighetene i mottakerlandet.

Husk at enkelte varer skal fortolles, selv om vareverdien er under 5000 kroner.

Fortollingsdokumentasjon

Når du skal eksportere en vare, er du som eksportør ansvarlig for å merke og adressere varen riktig, og for å sende inn korrekt fortollingsdokumentasjon.