Spørsmål og svar om fortolling


I denne artikkelen tar vi for oss de vanligste spørsmålene om fortolling av import og eksport, moms og toll, skattetillegg, særavgifter, restriksjonsbelagte varer og opprinnelsesbevis.

Dersom du ikke får svar på det du lurer på, kan du ringe til tollvesenet på telefon 22 86 03 12, eller send en e-post til post@toll.no.

I hvilke situasjoner trenger jeg ikke å betale moms og toll?

Som privatperson kan du få en gave fra en annen privatperson som bor fast i utlandet. Dersom forsendelsen er verdt mindre enn 1000 kroner, slipper man å betale moms og toll på varen.

Man trenger heller ikke å betale merverdiavgift dersom varesendingen er et kjøp hvor varene har en total verdi inkludert frakt og forsikring på under 350 kroner. Husk at vareverdi må være oppgitt som en korrekt og reell verdi. Dette avgiftsfritaket gjelder alle varer med unntak av alkohol og tobakk.

Uansett av hvilken årsak man ellers mottar kraftig rabatterte varer, eller gratisvarer av enhver type, som selskap eller som privatperson, så må varene tolles inn til Norge i henhold til sin faktiske verdi, dette helt uavhengig av hva du selv faktisk betaler til avsender.

Q: Må man alltid betale toll på varer i fra utlandet?

A: De fleste varer er uten toll. Unntak kan være slike ting som klesplagg, matvarer, drikkevarer og levende planter m.m. Dersom en spesifikk vare er inkludert i en handelsavtale imellom Norge og avsenderlandet, og at man i form av et godkjent opprinnelsesbevis har fått det tilstrekkelig dokumentert at varen faktisk er blitt produsert i dette landet, så kan man ved dette oppnå nedsettelse eller total tollfrihet ved innførsel av slike varer til Norge.

Q: Er dette med et gyldig opprinnelsesbevis den eneste måten å slippe toll på?

A: For enkelte produkter, spesielt spiselige produkter, kan man søke Landbruksdirektoratet om å få redusert, eller i beste fall bli innvilget en helt tollfri innførsel av en konkret bestemt type vare fra et dokumentert opprinnelsesland, konkrete landgrupper eller i fra et hvilket som helst produksjonsland. For enkelte typer varer kan man også søke om en tillatelse til nedsatt tollsats eller kjøpe importkvoter.

For samtlige slike innvilgede søknader gjelder det at fortollingstidspunktet må være innenfor gyldighetsperioden av dette dokumentet. Dette vil si at man ikke kan søke om en slik tillatelse etter at en deklarasjon er blitt innsendt til tollvesenet.

Q: Hvordan ser et opprinnelsesbevis ut?

A: I enkelte tilfeller, som regel dersom den samlede verdien for den totale forsendelsen av en slik tollbelagt vare er mindre enn ca. NOK 50.000, men dette kan også være opp til NOK 100.000 eller, avhengig av vilkårene i handelsavtalen som gjelder med avsenderlandet, til og med være uten en øvre beløpsgrense, så må man ha en helt nøyaktig og signert tekst inkludert i handelsfakturaen i fra leverandøren. Navnet på denne teksten er fakturaerklæring, eller «invoice declaration». Dersom verdien er utenfor dette vilkåret skal man ha et såkalt varesertifikat som er godkjent utformet og stemplet av tollvesenet i avsenderlandet. I enkelte tilfeller er en eksportør blitt autorisert til å slippe så vel beløpsgrense som varesertifikater. I slike tilfeller er denne importøren sitt innvilgede autorisasjonsnummer inkludert i fakturaerklæringen som en del av denne teksten. Men vilkår i henhold til hvilken type opprinnelsesbevis for hva slags type vare må altså være helt og fullstendig oppfylt som beskrevet i den aktuelle handelsavtalen for å kunne bli ansett som en gyldig dokumentasjon for tollfrihet eller tollnedsettelse.

Ved å søke på nettet etter ord som fakturaerklæring og varesertifikat vil du kunne finne eksempler på forskjellige typer opprinnelsesbevis.

Q: Hva er en særavgift?

A: Særavgifter er en type skattelegging av importvarer. Denne avgiften kommer i tillegg til en eventuell tollsats og moms.  Dette kan ha betydning for miljø, priskonkurranse av norske produkter, helse eller liknende ønskede effekter, men kan også være et rent bidrag til statens inntekt. Særavgifter kan også påvirke grad av smuglergods.

Q: Hva er et tolltariffnummer og hva brukes tolltariffen til?

A: Et tolltariffnummer, også kalt varetariffering eller varenummer, på engelsk «HS-Code», er en kode for en beskrivelse av en spesifikk type vare. Denne koden består her i Norge av 8 tall i kombinasjonen 2 tall og punktum, to tall og punktum, 4 tall, eks. for en olabukse til en kvinne kan være: 62.04.6209

De 6 første tallene er i regel, for samme type produkt, helt like i alle land, mens resten kan variere i lengde og i type tall. Disse varenumrene finnes her i Norge i et oppslagsverk kalt Tolltariffen.

Tolltariffen benyttes for å finne en riktig tariffering samt tollsatser, avgiftssatser og eventuelle restriksjoner av en helt spesifikk type vare.

Q: Hva menes med restriksjon av en vare?

A: Restriksjonsbelagte varer er en type varer som ikke kan importeres fritt. Dette kan være varer som anses som våpen eller ammunisjon, eksplosiver, medisiner, miljøfiendtlige varer m.m.

Enkelte varer kan det være et totalforbud ovenfor, mens andre kan importeres kun av de som har anskaffet seg en autorisasjon i form av en importtillatelse i fra gjeldende departement, dette med en myndighet til å kunne utstede en slik tillatelse.

Det kan f.eks. vise seg problematisk å avgjøre om en stor kniv er å definere som et våpen, som i tilfelle krever en spesifikk innførselstillatelse innvilget av politiet, eller kun en pyntegjenstand.

Restriksjonsbelagte varer hvor man ikke har mottatt en slik tillatelse til å importere denne type vare forut for selve importtidspunktet vil i all hovedsak bli beslaglagt av tollvesenet.