Fortollingsdokumentasjon


Som importør eller eksportør er du ansvarlig for å føre korrekt fortollingsdokumentasjon, opprinnelsesbevis og opprinnelsesdokumentasjon.

Eventuelle unøyaktigheter i dokumentasjonen kan føre til

 • at forsendelsen blir forsinket
 • at forsendelsen blir stanset
 • feil grunnlag for avgiftsberegning

Krav til fortollingsdokumentasjon

En faktura der det følgende fremgår:

 • fakturanummer
 • avsenderens navn
 • kolli og vekt
 • innholdsbeskrivelse
 • pris
 • sted og dato for utstedelse
 • sted og dato for levering
 • særlige betingelser i tilknytning til fakturaen
 • opprinnelsesdokumentasjon, opprinnelsesbevis og opprinnelsesstatus

Proformafaktura:

Dette er en sekundær, lavere rangert faktura som enkelte tollmyndigheter ikke anser som gyldig.

 • Fakturaen er ikke nummerert, men skal gjenspeile varens sanne verdi.
 • Fakturaen brukes dersom mottakeren ikke skal betale for varen.

Merverdiavgift

Når det skal søkes om avregning av merverdiavgift, er det viktig at fortollingsdokumentasjonen er nøyaktig.