Tollavgift på import


Visste du at det kommer tollavgift på importerte varer?

Skal du importere varer, hjelper vi deg med tollavgift, utregning av avgiftene og deklarasjonsgrunnlag for importen.

Slik er prosessen i forbindelse med importfortolling

  • Som importør er du pålagt å melde fra om varene du importerer inn i landet
  • Importøren må også deklarere grunnlaget for utregning av toll og avgifter
  • Deklarasjonen blir kontrollert av en tollekspedisjon
  • Tollvesenet fristiller varene først når tollekspedisjonen er gjennomført, og når toll og avgifter er betalt

De tre mest sentrale områdene innen fortolling

  • Ordinær innførsel
  • Midlertidig innførsel
  • Gjeninnførsel