Dagsoppgjør for fortolling


Speditører kan søke Skatteetaten om tillatelse til å betale et samlet oppgjør for tolldeklarasjoner som er levert inn på én og samme dag. Dette kalles dagsoppgjør, og kan bare innvilges til speditører som fortoller varer for andre.

Speditøren AS hjelper deg med fortollingen, enten det gjelder dagsoppgjør, fortollingsansvar, dagskreditt eller tollkreditt.

Dagsoppgjør for bedrifter

Speditøren beregner toll og avgifter for privatpersoner og bedrifter som ikke har tollkreditt. Dette gjøres når varene ankommer. Deretter fortolles sendingen på dagsoppgjør før utlevering.

Fortollingsansvar

Når det gjelder import, er det den deklarerte mottakeren som står ansvarlig for betaling av toll, avgifter og gebyrer. Før Tolletaten kan fristille varene og sluttbrukeren ta dem i bruk, må toll, avgifter og gebyrer være betalt eller rapportert.

Husk at toll, avgifter og gebyrer kan betales på alle tollkontor som gjennomfører ekspedisjon.

Tollkreditt

Tollkreditt er en finansieringsordning som forenkler betaling av toll og avgifter. Med tollkreditt får du dessuten utsatt betalingsfrist, siden toll og avgifter som påløper én måned, har forfallsfrist den 18. påfølgende måned. Uten tollkreditt må du betale avgifter på fortollingstidspunktet.

Hvis du ønsker tollkreditt for betaling av toll og avgifter ved import, kan du søke om dette hos Skatteetaten.

Slik foregår dagsoppgjør

  1. Når sendingen ankommer,  blir den plassert på Speditørens tollager.
  2. Fortollingsavdelingen vår beregner toll, avgifter og moms, og vi utsteder en faktura og sender den til importøren.
  3. Så snart fakturaen er betalt, sender vi fortollingen på dagsoppgjør til Tollvesenet.
  4. Varene frigis fra tollageret når Tollvesenet godkjenner fortollingen, og blir utlevert i henhold til betingelsene for transportoppdraget.
  5. Neste dag blir dagsoppgjøret til Tollvesenet betalt.
  6. Dersom tollkursen er endret siden beregningstidspunktet, blir det utstedt og sendt en kreditnota på differansen.