Fortolling


Flyttegods med Speditøren – En Enklere Flytteopplevelse

Flytting til eller fra Norge kan være en spennende, men også en utfordrende opplevelse. Enten du er en norsk statsborger som vender hjem eller en internasjonal tilflytter, er det viktig å forstå reglene og prosedyrene knyttet til flyttegods.

Speditøren er her for å gjøre din flytteopplevelse så smidig og problemfri som mulig.

Flyttegods til Norge

Toll- og Avgiftsfritak

Norge har spesifikke regler som gjelder for toll- og avgiftsfritak for flyttegods. For at dine eiendeler skal kvalifisere for dette, må følgende betingelser være oppfylt:

  • Du må ha bodd utenfor Norge i minst 12 måneder sammenhengende.
  • Flyttegodset må være din private eiendom og være brukt i ditt tidligere hjem i utlandet.
  • Du må ha intensjon om å fortsette å bo i Norge.

Det er viktig å merke seg at du må legge inn en flyttegodserklæring (Flyttegodserklæring – SKJEMA 8.008) når du importerer dine eiendeler til Norge. Dette skjemaet inneholder informasjon om flyttegodset, og det er viktig å fylle det ut nøyaktig.

Flyttegods fra Norge

Regler for Utsending av Flyttegods

Dersom du skal flytte fra Norge til et annet land, er det også regler som gjelder for utsending av flyttegods. Du må kontakte norske tollmyndigheter for å få nødvendig tillatelse og veiledning om prosessen. Dette sikrer at du overholder både norske og destinasjonslandets tollregler.

Flyttegodserklæring (SKJEMA 8.008)

Flyttegodserklæringen er et viktig dokument som brukes i forbindelse med flyttegods til og fra Norge. Her er noen av de viktigste elementene i erklæringen:

  • Personopplysninger: Ditt navn, adresse, fødselsdato og kontaktinformasjon.
  • Dato for Flytting: Datoen da flyttingen finner sted.
  • Eiendeler: En liste over eiendelene du flytter, inkludert beskrivelser, mengder og eventuelle serienumre.
  • Transportmiddel: Informasjon om transportmiddelet som brukes for flyttingen.
  • Signatur: Din signatur bekrefter nøyaktigheten av informasjonen som er oppgitt.

Vår ekspertise inkluderer å hjelpe deg med å forstå flyttegodserklæringen og sørge for at den er korrekt utfylt. Vi er her for å veilede deg gjennom tollprosessen og sikre at dine eiendeler flyttes uten unødvendige komplikasjoner.

La Speditøren ta seg av detaljene når det gjelder flyttegods, slik at du kan fokusere på å starte ditt nye eventyr. Ta kontakt med oss i dag for mer informasjon eller for å diskutere dine spesifikke flyttebehov.