Fortolling


Vår visjon er å hjelpe våre kunder med å få økt kontroll over leveransene sine samtidig som vi bidrar til å redusere kostnader. En viktig del av vår tjenesteportefølje er bruken av Emma E-Doc, et innovativt system som revolusjonerer måten vi håndterer fortolling og dokumentasjon på.

Hva er Emma E-Doc?

Emma E-Doc er et avansert elektronisk system for fortolling og dokumenthåndtering utviklet av Emma Systems. Dette systemet er skapt for å forenkle og effektivisere fortollingsprosessen for import og eksport. Det gir oss muligheten til å håndtere tollpapirer og dokumentasjon på en rask, nøyaktig og digital måte.

Med Emma E-Doc kan vi enkelt samle inn, behandle, og lagre alle nødvendige dokumenter, og samtidig sikre full overholdelse av tollregelverket.

Hvorfor Speditøren bruker Emma E-Doc

Som et innovativt og fremtidsrettet selskap er det vår plikt å benytte de mest avanserte verktøyene og teknologiene som er tilgjengelige for å betjene våre kunder på best mulig måte. Emma E-Doc har vist seg å være en uvurderlig ressurs i denne forbindelse. Her er noen grunner til hvorfor vi valgte å implementere dette systemet:

1. Økt Effektivitet: Emma E-Doc automatiserer og forenkler mange manuelle prosesser knyttet til fortolling og dokumenthåndtering. Dette sparer tid og ressurser, og bidrar til raskere leveranser.

2. Nøyaktighet: Systemet reduserer risikoen for menneskelige feil ved å sørge for at all dokumentasjon er korrekt utfylt og i samsvar med tollregelverket.

3. Tidsbesparelse: Ved å kutte ned på unødvendig byråkrati og papirarbeid, frigjør Emma E-Doc tid som våre eksperter kan bruke på å gi råd og veiledning til våre kunder.

4. Compliance: Emma E-Doc hjelper oss med å sikre at våre kunder overholder alle tollregler og forskrifter, noe som kan redusere risikoen for bøter og forsinkelser.

5. Kundetilfredshet: Ved å redusere leveringstider og feil gir Emma E-Doc en bedre opplevelse for våre kunder, og det bidrar til å styrke våre langsiktige relasjoner.

Fordeler for deg som kunde

Som kunde hos Speditøren AS vil du nyte godt av fordelene som Emma E-Doc bringer med seg:

Raskere Leveranser: Reduserte behandlingstider betyr kortere ventetider for deg og dine kunder.

Reduserte Kostnader: Effektivitet og nøyaktighet fører til kostnadsbesparelser som vi kan dele med deg.

Full Overholdelse: Du kan være trygg på at dine tollpapirer er i samsvar med regelverket, noe som gir deg trygghet i dine internasjonale forsendelser.

Personlig Service: Med mindre tid brukt på administrasjon kan våre eksperter fokusere mer på dine spesifikke behov og gi deg skreddersydde råd.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål eller ønsker mer informasjon om hvordan vi kan hjelpe deg og ditt firma. Det er verdt å ta en telefon, da vi er helt sikre på at det å sammarbeide med oss vil gagne din virksomhet.

Ring oss i dag – for en mer effektiv og pålitelig spedisjonsopplevelse!