Tolltjenester


Som din pålitelige partner for tolltjenester har Speditøren alle nødvendige tollgodkjenninger og autorisasjoner samt kompetansen som skal til for å håndtere tollprosesser på en rask og smidig måte. Målet vårt er å forenkle tollformalitetene for deg, uansett hvor komplekse de måtte være.

Generell informasjon om toll

 • Effektive elektroniske systemer: Vi bruker avanserte datasystemer som lar oss kommunisere elektronisk med Tollvesenet. Dette inkluderer integrasjon med TVINN og NCTS, som sikrer sømløs informasjonsutveksling.
 • Betydningen av handelsdokumenter: Tolltjenestene våre er basert på korrekt utfylte handelsdokumenter. Vi hjelper deg med å sikre at all nødvendig dokumentasjon er på plass og i samsvar med gjeldende regelverk.
 • Fakturering: Salg forutsetter handelsfaktura med relevante opplysninger. Vi veileder deg gjennom denne prosessen for å sikre at alt er i orden.
 • Proformafaktura: I noen situasjoner, for eksempel i forbindelse med retur, reparasjon eller lån, kan det være nødvendig med en proformafaktura. Vi sørger for at også denne inneholder all nødvendig informasjon.
 • Tolltjenester for internasjonal transport: Vi tilbyr tolltjenester som dekker dine behov, uavhengig av transportør og enten det er som enkeltstående spedisjonsoppdrag eller en integrert del av våre internasjonale transporter.
 • Ressurser og informasjon: Du kan lese mer om tollregler og prosedyrer på www.toll.no.

Tollager

Vi har tollagre på norsk og svensk side av grensen for å lette tollprosessene ytterligere. Her er noen viktige aspekter ved lagrene våre:

 • Effektiv fortolling: De fleste sendingene som ankommer Norge, blir fortollet kort tid etter ankomst.
 • Fleksibel lagring: Du kan ha varer på tollager i kortere eller lengre perioder, avhengig av behov.
 • Lagring av ufortollet gods: Vi kan også ta vare på ufortollet gods og hjelpe deg med ulike klareringer, inkludert delfortolling eller re-eksport fra tollager.

Tollregler for spesifikke varetyper:

Vær oppmerksom på at tollreglene kan variere avhengig av varetypen. Her er litt mer informasjon om tollregler for spesifikke kategorier:

 1. Næringsmidler: Tollreglene for næringsmidler kan være spesielt strenge, og hensikten er selvfølgelig å sikre kvaliteten og forbrukersikkerheten. Vi sørger for at næringsmidlene dine blir håndtert i samsvar med gjeldende forskrifter.
 2. Elektronikk: Elektronikkprodukter kan ofte være underlagt spesifikke krav knyttet til samsvar og tekniske standarder. Vi veileder deg gjennom tollprosessene for elektronikk for å unngå forsinkelser og problemer.
 3. Tekstiler: Tollreglene for tekstiler kan variere etter opprinnelsesland og materialtype. Vi hjelper deg med riktig klassifisering og verdisetting av tekstilprodukter for smidige tollprosesser.

Ta gjerne kontakt med oss for å få mer informasjon om tollregler og hvordan vi kan hjelpe deg med tolltjenester for ulike varetyper.