Transit


Transitt er en nøkkelprosess i internasjonal handel og transport. Her er alt du trenger å vite om hvordan vi håndterer transitt for deg:

Hva er Transitt?

Transitt er en tillatelse fra Tollen som tillater forflytning av varer fra ett tollsted til et annet. Dette kan innebære et midlertidig opphold, hvor varer kan omlastes eller passasjerer kan bytte transportmiddel. Transitt er avgjørende for internasjonal handel og reise, spesielt for land som er knutepunkter for flere destinasjoner. Regler og prosedyrer for transitt kan variere, og det er viktig å være oppmerksom på dem før du planlegger reisen eller transport av varer.

Transitt Utgående

For å transittere en vare ut av landet, må eksportklareringen være godkjent av Tollen. Vi er tilknyttet Tollens europeiske transitteringssystem NCTS og har autorisasjon som avsender fra alle tollsteder i Norge.

Transitt Inngående / Godsregistrering

Vi er også tilknyttet Tollens europeiske transitteringssystem NCTS som autorisert mottaker. Dette gjør oss i stand til å avslutte transitteringer fra alle europeiske tollsteder.

Hva er Transittering/T1?

Transittering (T1) er en tollprosedyre som tillater transport av varer fra avsender til mottaker uten at varene må fortolles underveis. Det er ikke tillatt å laste av eller omlaste varene under transitteringsprosedyren.

Hva trenger vi fra deg for å hjelpe med transittering?

For å hjelpe deg med å organisere transittering, trenger vi informasjon om transporten, inkludert bil/hengernummer, grensepasseringssteder (avgangs- og bestemmelsestollsteder), varetype, antall kolli og vekt for hver varetype. Vi trenger også verdien av lasten da vi stiller en garanti. Vanligvis får vi disse opplysningene via e-post eller faks når vi mottar fraktbrev og faktura.

Hvordan foregår prosedyren?

Avsender tar kontakt med oss som speditør, så oppretter og sender vi transitteringen gjennom Tollens elektroniske system TET (NCTS). Speditøren gir deretter et MRN-nummer til transportøren som skal transportere varene. Dette nummeret må transportøren vise frem på tollstasjonen (avgangstollstedet for transitteringen). Transportøren får et følgedokument fra tollvesenet, som er en utskrift av transitteringsdokumentet. Dette følgedokumentet må være med under hele transporten til bestemmelsestollstedet. Transitteringen avsluttes der, så det er viktig at transportøren sjekker tollstasjonenes åpningstider.

Vi sørger for at dine transitteringsbehov blir håndtert med presisjon og effektivitet. Ta gjerne kontakt for å diskutere dine spesifikke krav og oppnå en smidig transitteringsprosess.

Transitt i Sverige / Svensk Fortolling

Med egen avdeling i Sverige kan vi gi våre kunder betydelige fordeler når det gjelder transitt og fortolling i begge landene.

  1. Sømløs Grenseoverskridende Transport: Med tilstedeværelsen av både Speditøren AS i Norge og Speditøren AB i Sverige, kan vi tilby sømløs transport over grensen. Dette gjør det enkelt for kunder som har behov for å flytte gods mellom Norge og Sverige, da vi har ekspertise og ressurser på begge sider av grensen.
  2. Lokalkunnskap: Speditøren AB i Sverige har inngående kjennskap til det svenske tollsystemet, regelverk og lokale forhold. Dette sikrer at dine forsendelser blir korrekt fortollet og behandlet i henhold til svenske forskrifter.
  3. Reduserte Kostnader: Ved å samarbeide med Speditøren AB for svenske forsendelser, kan du dra nytte av kostnadsbesparelser som følge av lokal kunnskap og effektiv håndtering. Dette kan omfatte reduserte tollavgifter og minimerte administrative kostnader.
  4. Tidsbesparelse: Samarbeidet gjør det mulig for oss å håndtere fortolling og transitt raskere og mer effektivt, noe som resulterer i kortere leveringstider og mindre forsinkelser for kundene.
  5. Én Kontaktperson: Selv om vi har separate enheter i Norge og Sverige, vil du som kunde fortsatt ha én kontaktperson hos Speditøren for alle dine transportbehov. Dette forenkler kommunikasjonen og gir deg en mer praktisk opplevelse.
  6. Fleksibilitet: Vi kan tilpasse våre tjenester basert på dine spesifikke krav, uavhengig av om det er i Norge eller Sverige. Dette gir deg større fleksibilitet når det gjelder logistikkløsninger.

Samlet sett gir samarbeidet mellom Speditøren AS i Norge og Speditøren AB i Sverige deg en helhetlig logistikkløsning som strekker seg over grensen. Dette gir deg som kunde muligheten til å utnytte vår ekspertise, lokal kunnskap og effektivitet for å sikre at dine forsendelser mellom Norge og Sverige blir håndtert på den beste måten mulig.