Flyfrakt, personlig kurér


Vi tilbyr personlig kurér til alle verdens hjørner, med unntak av land påvirket av krig og konflikt.

Denne tjenesten er mest vanlig brukt på frakt av gjenstander av meget høye verdier. Og/eller at fare for skade under transport bør forebygges.

Følg din forsendelse

Din forsendelse kan du følge helt fra den sendes, til den er levert til sluttbruker. Skulle det oppstå noen avvik underveis vil dette rapporteres.

Alle hendelser under en slik frakt blir i sanntid rapportert til deg som transportkjøper.