Veitransport Europa


Frakt av gods via bilveien omfatter partilast, komplett trailer, stykkgods, import og eksport, farlig gods og spesiallast. Speditøren dekker hele Europa.

Veitransport kan være en minst like god løsning som flyfrakt, spesielt på grunn av faste avganger og korte ledetider. Vi kan tilby veldig gode løsninger i forbindelse med blant annet ekspressforsendelser, import og eksport.

Dine fordeler i Europa med Speditøren

Vi kan tilby deg en rekke veitransport-tjenester i Europa. For deg som driver med import/eksport kan du blant annet bruke Speditøren for frakt med FTL/LTL, spesialgods, og stykkgods.

Du får muligheten til å mellomlagre ditt gods, og dersom du har behov for omlasting og crossdocking, hjelper vi deg med dette.

Vi opererer med ukentlige faste avganger og henting/levering skal alltid gjøres til avtalt tid. I noen europeiske land har vi i tillegg daglige avganger.

Trenger du direktetransport, eller temperaturregulert transport? Da er Speditøren din logistikk- og transportpartner.

Vi hjelper deg med fortollingen

Speditøren sørger for en effektiv forsendelsesprosess hvor vi hjelper deg med alle nødvendige dokumenter og opplysninger til fortolling og myndigheter.

Se: Fortolling