Våre tjenester

Grenseoverskridende transport med bil,båt
og fly foregår i samarbeid med noen av de beste aktørene på markedet.


Vår fortollingsavdeling hjelper ved siden av våre egne kunder, andre speditører som har kapasitetsproblemer med fortollinger.


Vi har kontor både i Norge og Sverige.


Speditøren AS
Norge: Trollåsveien 8, 1414 Trollåsen (Mastemyr)
Sverige: Prästängvägen 36, 45233 Strømstad