Viktig Oppdatering fra Speditøren: Endringer i Tollprosessen fra mars 2025

Fra mars 2025 avvikles Direktekjøringsordningen, og DIGITOLL er allerede satt i drift. Melde- og opplysningsplikten rulles gradvis ut. Før denne datoen må nye rutiner og digitaliserte meldingsutvekslinger testes og implementeres med tilpassede IT-systemer.

Hvorfor dette er viktig: Samhandlingen mellom transportører og speditører er avgjørende for bærekraft gjennom optimal kapasitetsutnyttelse og reduserte utslipp. DIGITOLL gir ingen systemstøtte for informasjonsutveksling mellom aktørene, og manglende korrekt informasjon kan forhindre passering ved grensen.

Vår Løsning: Speditøren, sammen med 24 andre logistikkleverandører, har gått sammen i en økonomisk og utviklingsmessig dugnad. Vi har engasjert NORSTELLA for å utvikle og administrere en Fellesmeldingsstandard. Denne meldingen sikrer riktig informasjonsflyt gjennom logistikkjeden, med en spesifik metode for adviseringsprosessen og ankomstmeldinger. Vi har involvert de fleste IT-leverandørene for å sikre en standardisert tilnærming, unngå individuell modulutvikling og oppnå effektiv informasjonsutveksling.

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon eller for å sikre at din logistikk er optimalt tilpasset de kommende endringene.